Aşılama hâlâ en temel deva

Csa Haber Kasım 22, 2021

Salgında 20. ayı geride bırakmamıza ve salgını kabullenmeye çabalamamıza karşın pandeminin değişen dinamikleri ve hayatımıza yansımaları hala salgınla yaşamaya büsbütün alışmadığımızı gösteriyor. Gerek toplumun his durumu gerekse salgınla ilgili değerlendirmeleri gelişmelere nazaran şekillenmeye devam ediyor.

 Artan olay sayılarıyla birlikte toplumda tasa seviyesi artmış durumda. Her 10 şahıstan 7si kaygılı. Geçtiğimiz periyotlarda telaş düzeyi düşmüş olmasına karşın tekrar enidşelenmeye başlayanların oranı 11%. Bu durum salgınla çaba algısını da olumsuz etkiliyor.

Toplumun neredeyse yarısı salgınla uğraşın berbat gittiğini ve bizi daha sıkıntı günlerin beklediğini düşünüyor.  Birebir vakitte salgınla uğraş konusunda alınan tedbirleri de yetersiz bulunuyor. Farklı olan salgınla mücadelinim gidişatını olumlu bulanların oranı değişmemesine karşın, bu hususta fikrim yok diyenlerin oranı 2 katına çıkmış durumda. Bu da bize insanların artık ne düşüneceğini, ne yapacağını çok da bilmediklerini gösteriyor. Denetim edilemeyen de korkutmaya ve endişenlendirmeye devam ediyor.  

Salgınla gayrette en kıymetli tedbir ve deva olan aşılanma konusunda ise hali hazırda 2 doz aşı olmuş bireylerin 70%i 3. Doz aşıyı da yaptıra-cağını söylüyor; başka taraftan 30% ise 3. Dozu yaptırmayı düşünmüyor.  Bu sonuç-lar da gösteriyor ki, aşılanmanın salgınla çabada en temel deva olduğuna inancımız devam ediyor.

Yüzde 30’a nazaran sıkıntı günleri geride bıraktık

Salgınla gayretin gidişatının âlâ olduğunu düşünenlerin oranı yalnızca %34. her 2 bireyden biri ise uğraşın güzel gitmediğini düşünüyor. Bu görüşe paralel olarak ta daha güç günlerin geleceği görüşünde olanların oranı %44.

Soru: Ülkemizde koronavirüsle çabanın gidişatına dair değerlendirmenizi belirtir misiniz?

Soru: Sizce koronavirüs salgınıyla uğraşta sıkıntı günleri geride mi bıraktık yoksa daha güç günler bizi mi bekliyor?

Hadise sayılarının düşmemesi kaygıyı artırıyor

Salgınla gayrette alınan tedbirlerin yetersiz bulunması toplumda tedirginliği de artırıyor. Gayretin uygun gitmediği görüşüne paralel tekrar toplum yarısı alınan tedbirlerin de kâfi olmadığını düşünüyor. Ve hadise sayılarının düşmemesi bireylerin tasalarının artmasına neden olmakta. Bireylerin %41’i salgının başından beri daima telaşlı olduğunu, %41’i ise tasa seviyelerinin daha da arttığını belirtiyor. Toplamda her 10 bireyden 8’i salgın konusunda hâlâ kaygılı. 

Soru: Ülkemizde koronavirüsün yayılmasını önlemek için kâfi kadar tedbir alınıyor mu?

Soru: Koronavirüs olay sayılarındaki artış ve mevt sayısının düşmemesi sizin Koronavirüs ile ilgili tasa seviyenizi nasıl etkiledi?

 

Tedbirler yetersiz diyenlerin sayısı azalıyor

Mart 2021’de olay sayılarının artmaya başlaması ve 29 Nisanda tam kapanmanın yaşandığı devirlerden bugüne gelindiğinde uğraşın makus gittiğini ve alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu düşünenlerin sayısı azalıyor.

Lakin olumsuz değerlendirmeler olumlu değerlendirmeye dönüşmemiş. Her 3 periyotta de olumlu görüş  beyan eden şahısların oranı %30 civarında ve farklılaşmakta. Burada en dikkat cazip husus fikir beyan etmeyen bireylerin sayısının 2 katına çıkmış olması.

 

Soru: Ülkemizde koronavirüsle çabanın gidişatına dair değerlendirmenizi belirtir misiniz?

Soru: Ülkemizde koronavirüsün yayılmasını önlemek için kâfi kadar tedbir alınıyor mu?

 

%30 üçüncü aşıyı olma konusunda çekimser

Gerek 2 doz Sinovak gerekse de 2 doz BioNTech aşı olmuş şahısların %70’i üçüncü doz aşı olacağını belirtirken, %30’luk bir kesim 3. doz aşısında daha çekimser.

Soru: 3. Doz aşınızı olmayı düşünüyor musunuz?

Koronavirüs Salgını ve Toplum: Genel Kamuoyu Araştırması 11-16 KASIM 2021

 

Csa Haber

Gündemin ve Magazinin Tek Adresi CsaHaber.com

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmiştir.*

Yorumlar (0)

Herhangi bir yorum yapılmamış.