İstanbul Sözleşmesi’nde tüm itirazlar reddedildi

Csa Haber Kasım 19, 2021

Ortalarında CHP ve ÂLÂ Parti’nin bulunduğu siyasi partiler ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ait Cumhurbaşkanı kararına karşı Danıştay’a dava açmıştı. Davalarda, çekilme kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talep edilirken, davalara bakan Danıştay 10. Dairesi, bu talepleri reddetti.

İtirazlar üzerine evrakın taşındığı Danıştay’ın en üst karar organı İdari Dava Daireleri Heyeti, tüm itirazları oy çokluğuyla reddetti. Kurul’un kararı sonrası, Danıştay 10. Dairesi’nin çekilme kararının yürütmesinin durdurulmasının reddi tarafında verdiği karar katılaştı.

Yetki Cumhurbaşkanı’nda

Yürürlüğe konulan milletlerarası antlaşmaları onaylama yetkisine sahip olan Cumhurbaşkanı’na bu antlaşmaları sona erdirme yetkisi veren 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin Anayasa’ya muhalif olmadığı belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

“Dava konusu Cumhurbaşkanı kararının desteğini teşkil eden 9 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3. unsurunun 1. fıkrasında yer alan ‘bunların kararlarının uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme’ ibaresine yönelik Anayasa’ya karşıtlık tezi önemli görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3. hususunun 1. fıkrasının tanıdığı yetki kapsamında tesis edilen dava konusu Cumhurbaşkanı kararı istikametinden yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için 2577 sayılı İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 27. unsurunda yer alan ‘idari sürecin uygulanması halinde telafisi güç yahut imkansız ziyanların doğması ve idari sürecin açıkça hukuka muhalif olması şartlarının’ birlikte gerçekleşmediği anlaşıldığından, itirazın reddine karar verildi.”

Csa Haber

Gündemin ve Magazinin Tek Adresi CsaHaber.com

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmiştir.*

Yorumlar (0)

Herhangi bir yorum yapılmamış.