YÖK Lideri Prof. Dr. Özvar “YÖK-Bursa İş Dünyası Buluşması”na katıldı

Csa Haber Kasım 08, 2021

Özvar, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) uyumunda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Çok Emelli Salon’da düzenlenen “YÖK-Bursa İş Dünyası Buluşması” etkinliğinde yaptığı konuşmada, çağdaş kentlerin ekonomik, toplumsal ve kültürel manada gelişmesinin ve bunun sürdürülebilir olmasının kamu ve özel bölümle üniversitelerin iş birliği sayesinde mümkün olabildiğini söyledi.

Yükseköğretim kurumlarındaki bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve araştırma potansiyeliyle endüstrinin tecrübesi ve finansal gücünü birleştirerek gerçekleştirilen kurumsallaştırılmış faaliyetlerin “üniversite-sanayi iş birliği” olarak tanımlandığını belirten Özvar, yenilikçi teknolojinin gelişmesine öncülük eden üniversitelerin bilimsel birikimin oluşmasında da aktif rol oynadığını vurguladı.

Özvar, yükseköğretim kurumlarının nitelikli akademisyenlerinin, bulundukları bölge ve ülke için büyük bir entelektüel sermaye oluşturduğuna değinerek, “Çalışmaları kimi vakit gereğince değerlendirilemeyen bu akademisyenlerin, endüstrinin teknolojik dinamosu olarak tasarım ve üretim süreçlerine dahil edilmesi olağanüstü elzem bir bahistir.” görüşünü aktardı.

Son yıllarda Türkiye’de Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki hissesinin binde 7’lerden yüzde 1’lere yükselmesinin, kâfi olmamakla memnuniyet verici olduğunu tabir eden Özvar, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Ülke olarak amacımız bu oranı yüzde 2’nin üzerine çıkarmaktır. Üniversitelerimizde Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılası içindeki hissesi 2020 yılında binde 31 olarak gerçekleşmiştir. YÖK olarak önümüzdeki yıllarda bu oranı en az iki katına çıkarmayı planladığımızı paylaşmak isterim. YÖK olarak ülkemizin nitelikli Ar-Ge elemanı muhtaçlığını karşılamak ismine kıymetli adımlar atmak istiyoruz. Türkiye’nin gereksinimi olan öncelikli alanlarda ve kritik teknolojiler konusunda disiplinler ortası doktora burs programı olan YÖK 100/2000 Projemizdeki bursiyer sayımız 5 bine yaklaşmış olup program birinci mezunlarını vermeye başlamıştır. Bu projenin emeli yalnızca ülkemizin öncelikli alanlarında akademisyen yetiştirmek değil, özel dalın gereksinim duyduğu doktora ve Ar-Ge çalışanını de yetiştirmektir. Bu hususta YÖK olarak üzerimizde düşen sorumluluğu yerine getirdiğimizi ve bundan sonra da artarak getirmeye çalışacağımızı da tabir etmek isterim.”

YÖK’ün gündemi “eğitim-istihdam ilişkisi”nin güçlendirilmesi

Prof. Dr. Özvar, YÖK’ün ilerleyen periyotta gündeminde yer alacak bahislerden birinin eğitim-istihdam bağlantısının güçlendirilmesi olacağına dikkati çekti.

TÜİK hane halkı iş gücü anketi datalarına nazaran 2019 yılında yükseköğretim mezunu gençlerdeki istihdam oranının yüzde 68,5 civarında olduğu bilgisini veren Özvar, şunları kaydetti:

“Her yıl üniversite mezunlarının iş gücüne iştirak oranlarının da artmasının yanı sıra nitelik uyuşmazlığı ve üniversite mezunu gençlerin işgücü piyasasına geçişte yaşadıkları problemlerle birlikte sürdürülebilir ekonomik büyüme perspektifi içinde istihdam kapasitesinin artırılmasının yanı sıra iktisadın gereksinim duyduğu beşeri vasıfların gençlerimize kazandırılması önümüzdeki yıllarda hepimizin en kıymetli gündem hususu olması mecburidir. Türkiye’de iş gücü piyasası şartlarına ait beklentilerin ötesinde yükseköğretime yönelik talep gitgide artmaktadır. Kelam konusu talebi karşılamaya yönelik olarak son yıllarda yükseköğretim kurumlarında gözlenen süratli artış üniversitelerimizdeki programlar ve bu programlardaki eğitimin içeriğini yani kalitesini tartışılır hale getirmiştir.”

YÖK tarafından geçen yıl geleceğin meslekleri çalışması kapsamında Ankara’da, üniversite ve iş dünyasının üst seviye temsilcilerinin iştirakiyle bir günlük çalıştay yapıldığını hatırlatan Özvar, bunun akabinde pek çok alanda ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının açıldığını belirtti.

Bölümün gereksinimlerine binaen YÖK tarafından organize sanayi bölgelerinde meslek yüksekokulu açılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bilgisini veren Özvar, şöyle konuştu:

“İstihdamı artırmaya yönelik üniversite öğrencilerinin dalı tanımaları, iş hayatına ahenk sağlamaları ve mesleksel deneyim edinmeleri ve gerçek üretim ve hizmet ortamlarında yetişmelerini temin etmek emeliyle geçtiğimiz birkaç ay içinde ‘Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’nin çıkartılmış olduğunu paylaşmak isterim. YÖK olarak eğitim ile istihdam bağlantısını güçlendirmek için yeni perspektifler belirlemeye ve üniversite, sanayi iş birliklerini artırmak için yeni modeller geliştirmeye paydaşlarımızın dayanağıyla önümüzdeki periyotta daha fazla çaba sarf edeceğiz.”

“BUTEKOM’da Nanoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi çalışmalarımıza devam ediyoruz”

BTSO Lideri İbrahim Burkay da 120 milyon liralık yatırımla hayata geçirdikleri Bursa Teknoloji Uyum Merkezinin (BUTEKOM), Türkiye’nin muhtaçlık duyduğu üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ismine değerli bir model olduğuna işaret etti.

Birtakım disiplinlerde sahip olduğu Ar-Ge altyapısını akademik çalışmalara da açan BUTEKOM’un, Bursa’daki üniversite-sanayi iş birliğinin güçlenmesine kıymetli katkılar sağladığını bildiren Burkay, şunları anlattı:

“Tekstil ve Teknik Dokuma Mükemmeliyet Merkezi ve İleri Kompozit Gereçler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezinin yer aldığı BUTEKOM’da Nanoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Prototip İmalat ve Uygulama Merkezimiz de teknik dokuma ve kompozit alanlarındaki Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirmesi ve yeni eser geliştirmede kıymetli bir rol üstlenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliğinde kurduğumuz Bursa Model Fabrika ile de üniversitedeki hocalarımızın yalın üretim ve verimlilik artışı hususlarındaki çalışmalarına katkıda bulunurken üniversite öğrencilerimize yönelik de yalın teknikler ve uygulamaları eğitimleri düzenliyoruz.”

Bursa Büyükşehir Belediye Lideri Alinur Aktaş, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, BTSO Meclis Lideri Ali Uğur, birtakım Bursa milletvekilleri ve iş insanları ile akademisyenlerin katıldığı toplantının ikinci kısmı basına kapalı gerçekleştirildi.

Csa Haber

Gündemin ve Magazinin Tek Adresi CsaHaber.com

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmiştir.*

Yorumlar (0)

Herhangi bir yorum yapılmamış.